Obora Žehrov

Obora Žehrov nabízí odlov daňků, muflonů a divokých prasat
ve volné přírodě…

Zvěř v oboře

ZVĚŘ V OBOŘE

Muflon

Muflon

Více informací zjistíte po kliknutí

Daněk

Daněk

Více informací zjistíte po kliknutí

Prase

Prase divoké

Více informací zjistíte po kliknutí

MUFLON

 1. Hodnocený znak
  1. Délka toulce
  2. Obvod toulce v první třetině
  3. Obvod toulce v druhé třetině
  4. Obvod toulce v třetí třetině
  5. Rozloha toulců
 2. Dodatečné charakteristiky
  1. Přirážky
   1. Barva toulců
   2. Vrubování toulců
   3. Vinutí toulců
  2. Srážky
   1. Vrůstavost toulců
   2. Asymetrie a tvarové vady
 3. C index
  1. Je-li rozdíl mezi rozlohou a rozpětím menší než 0,7, 
   považují se toulce za abnormální a nehodnotí se

DANĚK

 1. Délka lodyh
 2. Délka očníku
 3. Délka lopat
 4. Šířka lopat
 5. Obvody růží
 6. Obvody lodyh – mezi očníkem a opěrákem na nejslabším místě
 7. Obvody lodyh – mezi opěrákem a lopatou na nejslabším místě
 8. Hmotnost vyschlého paroží
 9. Přirážky za: barvu, krajkování,vyspělost, tvar a pravidelnost
 10. Srážkové body za: nedostatečnou rozlohu, vady lopat (kapří, trojúhelníkové, rozeklané lopaty, vady okrajů lopat, nepravidelnost a deformace

PRASE DIVOKÉ

 1. Length of Lower Tusk
 2. Width of Lower Tusk
 3. Circumference of Upper tusk
 • Lower Tusk max. 2 points for the color, uniform in curvature of the upper and outer surface of upper tusk, size of grinded tusk, tip shape, circular curvature
 • Upper Tusks max. 3 points for: dark brown to black in color on grinded part of tusk, curvature of tusks
 • 0-10 points: grind of Upper Tusk, the asymmetry of upper tusks and lower tusks, and immeasurability between upper and lower tusks.